Cung cấp Giải pháp Server

10/11/2012 7935 lượt xem
Trang chủ Cung cấp Giải pháp Server

Tính Thành tư vấn cung cấp giải pháp Server cho quý đơn vị. Khách hàng được trang bị một máy chủ riêng và một IP tĩnh để truy cập quản trị máy chủ từ xa.

Bạn có thể cùng một lúc sử dụng được nhiều dịch vụ như: truy cập web, thư điện tử, giới thiệu doanh nghiệp mình thông qua www, truyền File (FTP, xây dựng cơ sở dữ liệu...)

Đặc tính dịch vụ cho thuê máy chủ:

  • Máy chủ cấu hình mạnh.
  • Lưu lượng kết nối lớn.
  • Toàn quyền sử dụng máy chủ, nâng cấp máy chủ.
  • Được cài đặt các chương trình ứng dụng phù hợp với Doanh nghiệp.

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá dịch vụ chi tiết như sau

MÔ TẢ

De-BASIC

De-PLUS

De-PRO

1.PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ VÀ PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNG THÁNG

Phí khởi tạo dịch vụ

1,500,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

Phí sử dụng dịch vụ hàng tháng

2,500,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

2. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ

SERVER

Server Intel® Inside®

Server Intel® Inside®

Server Intel® Inside®

CPU

Sandy Bridge Quad-Core E3-1230 3.20Ghz

Nehalem Quad-Core E5504 (2.00GHz)

Nehalem Quad-Core E5504 (2x2.00GHz)

RAM

04 GB

02 GB

02 GB

HDD

500 GB

2 x 250 GB

2 x 250 GB

Lưu lượng thông tin

1,000 GB

1,500 GB

2,000 GB

Băng thông trong nước

100 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

Băng thông quốc tế

1 Mbps/768 Kbps

2 Mbps/768 Kbps

3 Mbps/768 Kbps

Địa chỉ IP

01

01

02

Ổ cắm mạng

100 Mbps

100 Mbps

100 Mbps

Hỗ trợ kỹ thuật

24/7

24/7

24/7

3. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (TÍNH HÀNG THÁNG)

Bổ sung lưu lượng thông tin 100 GB

100,000 VNĐ

100,000 VNĐ

100,000 VNĐ

Bổ sung không giới hạn lưu lượng

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

Bổ sung thêm 01 IP

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

150,000 VNĐ

Bổ sung thêm 01 ổ cắm điện + thêm 01 IP

700,000 VNĐ

700,000 VNĐ

700,000 VNĐ

Thêm 02 GB RAM ECC

200,000 VNĐ

200,000 VNĐ

200,000 VNĐ

Thêm 01 HDD 250 GB SATA

200,000 VNĐ

200,000 VNĐ

200,000 VNĐ

Thuê hệ thống Firewall

300,000 VNĐ

300,000 VNĐ

300,000 VNĐ

Quản trị Server
( Update software, Antivirus, ... )

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

Quản trị Mail Server

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

4.THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời hạn Hợp đồng tối thiểu

12 tháng

12 tháng

12 tháng

Thanh toán trước

12 tháng/lần

12 tháng/lần

6 tháng/lần