Công ty Sao Phương Bắc

Công ty Sao Phương Bắc thành lập phòng hiệu chuẩn, kiểm định và thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu Vilas 300 và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Công ty Sao Phương Bắc chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định, dịch vụ hiệu chuẩn, lắp đặt, thông mạch, chạy thử và thử nghiệm cho các dự án mới và nhà máy trong quá trình bảo dưỡng.