Công ty Thời trang AHA

Được thành lập từ tháng 7/2011 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2011, Công ty Thời Trang Thể Thao A-H-A là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao có qui mô tại Bình Thuận