Công ty Giải pháp Trực tuyến Tính Thành trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trường Tình Thương tỉnh Bình Thuận.

26/07/2016 16027 lượt xem
Trang chủ Hoạt động Tính Thành

Ngày 18/06/2016 tại Khách sạn Bình Minh, Công ty Giải pháp Trực tuyến Tính Thành trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trường Tình Thương tỉnh Bình Thuận.

Ngày 18/06/2016 tại Khách sạn Bình Minh, Trong không khí chào mừng Đại hội Hội tin học Tình Bình Thuận lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2020. Công ty Giải pháp Trực tuyến Tính Thành trao 10 suất học bổng cho các em học sinh trường Tình Thương tỉnh Bình Thuận.

Ông Trần Văn Tính và bà Nguyễn Thị Thu Hằng đang trao các suất học bổng cho các em.

Công ty Tính Thành trao 10 suất học bổng.

Ban biên tập website Tính Thành - www.tinhthanh.vn