Nước Mắm Bà Hai

Nước mắm Bà Hai là một trong những thương hiệu nước mắm truyền thống đáng tin cậy và nổi tiếng tại Phan Thiết, không chỉ được tin dùng bởi chính người dân địa phương nơi đây mà còn biết bao khách thập phương đến Phan Thiết. Bà Hai, người đàn bà lam lũ, xưa gánh từng chĩnh mắm suốt cái xứ Phan Thiết nắng gió nuôi đàn con, gom góp một đời, nay truyền lại cho con cái nghề, cái nghiệp, với những bí quyết rất riêng để tạo ra thứ nước mắm màu vàng cánh gián đặc trưng, mặn mòi đầu lưỡi, thanh vị về sau.